ОМН ФИНАНС ООД

Бърз кредит от ОМН ФИНАНС ООД

Фирма за бърз кредит ОМН ФИНАНС ООД

всички небанкови финансови институции
ОМН ФИНАНС ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ОМН ФИНАНС ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00456

203043343

БНБ-91355/26.08.2022

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1000 УЛ. ПОЗИТАНО № 3, ЕТ. 1, АП. 1

РУМЕН ДИМИТРОВ СТАМОВ, ТЕЛ. +359895374578

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг. 3.Гаранционни сделки. 4.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 5.Придобиване на участия в кредитна или в друга финансова институция