ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД

Бърз кредит от ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД

Фирма за бърз кредит ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД

всички небанкови финансови институции
ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00085

831257890

РД22-2065/28.10.2009

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1040 РАЙОН МЛАДОСТ, БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 135А

ГЕОРГИ АТАНАСОВ ПАНДОХОВ, ТЕЛ. 024919191

Дейности по ЗКИ

Финансов лизинг