ОББ ФАКТОРИНГ ЕООД

Бърз кредит от ОББ ФАКТОРИНГ ЕООД

Фирма за бърз кредит ОББ ФАКТОРИНГ ЕООД

всички небанкови финансови институции
ОББ ФАКТОРИНГ ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ОББ ФАКТОРИНГ ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00137

200885158

РД22-2612/23.12.2009

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1463 БУЛ. ВИТОША № 89 Б

ЕЛИЯН ЯНЕВ БАТИНОВ, ТЕЛ. 02 811 2203

Дейности по ЗКИ

Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.)