НОВО ФИНАНС ООД

Бърз кредит от НОВО ФИНАНС ООД

Фирма за бърз кредит НОВО ФИНАНС ООД

всички небанкови финансови институции
НОВО ФИНАНС ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите НОВО ФИНАНС ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00373

203806803

БНБ-73006/03.08.2016

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

ВАРНА 9000 УЛ.”ЦАР ИВАН СТРАЦИМИР” 2А

БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ПАНТЕЛЕЕВ, ТЕЛ. 052602975

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 3.други дейности. 4.Гаранционни сделки