НЕТКРЕДИТ ООД

Бърз кредит от НЕТКРЕДИТ ООД

Фирма за бърз кредит НЕТКРЕДИТ ООД

всички небанкови финансови институции
НЕТКРЕДИТ ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите НЕТКРЕДИТ ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00213

201253421

РД22-2541/09.11.2010

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1756 УЛ.ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ 3(ЛИТЕКС ТАУЪР), ЕТ.10

ИРИНА НЕДКОВА ХРИСТОВА-СТАНКОВА, ТЕЛ. 02/70016020

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.други дейности