НД МЕНИДЖМЪНТ ООД

Бърз кредит от НД МЕНИДЖМЪНТ ООД

Фирма за бърз кредит НД МЕНИДЖМЪНТ ООД

всички небанкови финансови институции
НД МЕНИДЖМЪНТ ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите НД МЕНИДЖМЪНТ ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00208

200267101

РД22-2275/08.10.2010

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

ПЕРНИК 2300 УЛ.РАШО ДИМИТРОВ БЛ.80, ВХ.В, ЕТ.6, АП.71

ЛЪВЧО ДАНАИЛОВ ДАНАИЛОВ, ТЕЛ. 0888943323

Дейности по ЗКИ

Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства