МОЯТ КРЕДИТ ЕООД

Бърз кредит от МОЯТ КРЕДИТ ЕООД

Фирма за бърз кредит МОЯТ КРЕДИТ ЕООД

всички небанкови финансови институции
МОЯТ КРЕДИТ ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите МОЯТ КРЕДИТ ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00374

203939675

БНБ-78963/26.08.2016

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1000 БУЛ.АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ 55 ЕТ.3

СИМЕОН ИВАНОВ АНДОНОВ, ТЕЛ. 0888134227

Дейности по ЗКИ

Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства