МОТО-ПФОЕ ЛИЗИНГ ЕООД

Бърз кредит от МОТО-ПФОЕ ЛИЗИНГ ЕООД

Фирма за бърз кредит МОТО-ПФОЕ ЛИЗИНГ ЕООД

всички небанкови финансови институции
МОТО-ПФОЕ ЛИЗИНГ ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите МОТО-ПФОЕ ЛИЗИНГ ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00348

131452951

БНБ-68189/17.07.2015

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1360 БУЛ СЛИВНИЦА 444

ВЛАДИСЛАВ СТЕФАНОВ ДАМАСКИНОВ, ТЕЛ. 02 9842268

Дейности по ЗКИ

1.Финансов лизинг. 2.други дейности