МОСТ ФИНАНС МЕНИДЖМЪНТ АД

Бърз кредит от МОСТ ФИНАНС МЕНИДЖМЪНТ АД

Фирма за бърз кредит МОСТ ФИНАНС МЕНИДЖМЪНТ АД

всички небанкови финансови институции
МОСТ ФИНАНС МЕНИДЖМЪНТ АД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите МОСТ ФИНАНС МЕНИДЖМЪНТ АД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00339

200385975

БНБ-33797/08.04.2015

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1000 УЛ. СЛАВЯНСКА № 29, EТ. 7

КАЛОЯН БОНЧЕВ СЛАВЧЕВ, ТЕЛ. 029600123

Дейности по ЗКИ

Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.)