“МОНИКА КОМЕРС – 2” ЕООД

Бърз кредит от “МОНИКА КОМЕРС – 2” ЕООД

Фирма за бърз кредит “МОНИКА КОМЕРС – 2” ЕООД

всички небанкови финансови институции
“МОНИКА КОМЕРС – 2” ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите “МОНИКА КОМЕРС – 2” ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00347

203113916

БНБ-62720/08.07.2015

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1592 Р-Н “ИСКЪР”, Ж.К. “ДРУЖБА 2”, ЦАРИГРАДСКИ КОМПЛЕКС БЛ.284 ДО ВХОД “А”, ОБЕКТ 14.4

ДИАНА БОРИСОВА ДИМИТРОВА, ТЕЛ. 0887966722

Дейности по ЗКИ

1.Финансов лизинг. 2.други дейности. 3.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства