МИКРО КРЕДИТ АД

Бърз кредит от МИКРО КРЕДИТ АД

Фирма за бърз кредит МИКРО КРЕДИТ АД

всички небанкови финансови институции
МИКРО КРЕДИТ АД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите МИКРО КРЕДИТ АД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00279

202073629

РД 22-1170/13.06.2012

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1784 РАЙОН МЛАДОСТ, БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ № 137, ЕТ. 3

ГЕОРГИ АТАНАСОВ АТАНАСОВ; ДАНИЕЛА ЗЕЛЯМОВА, ТЕЛ. 02/4029201

Дейности по ЗКИ

Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства