МЕНИДЖМЪНТ ФАЙНЕНШЪЛ ГРУП АД

Бърз кредит от МЕНИДЖМЪНТ ФАЙНЕНШЪЛ ГРУП АД

Фирма за бърз кредит МЕНИДЖМЪНТ ФАЙНЕНШЪЛ ГРУП АД

всички небанкови финансови институции
МЕНИДЖМЪНТ ФАЙНЕНШЪЛ ГРУП АД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите МЕНИДЖМЪНТ ФАЙНЕНШЪЛ ГРУП АД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00361

203753425

БНБ-24967/10.03.2016

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1324 РАЙОН ЛЮЛИН, Ж.К. ЛЮЛИН 7, БУЛ. “ДЖАВАХАРЛАЛ НЕРУ” №28, ЕТ.2, ОФИС 40-46

ИВА ИВАНОВА НИКОЛОВА, ТЕЛ. 0882590601

Дейности по ЗКИ

1.Придобиване на участия в кредитна или в друга финансова институция. 2.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 3.Финансов лизинг. 4.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.)