МЕГА ТРЕЙД АУТО ЕООД

Бърз кредит от МЕГА ТРЕЙД АУТО ЕООД

Фирма за бърз кредит МЕГА ТРЕЙД АУТО ЕООД

всички небанкови финансови институции
МЕГА ТРЕЙД АУТО ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите МЕГА ТРЕЙД АУТО ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00359

201896474

БНБ-98599/27.10.2015

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1404 УЛ НИШАВА 106 ЕТ 3 АП 16 17

ДИЯНА ВЕЛКОВА ВЕЛЕВА, ТЕЛ. 0887671681

Дейности по ЗКИ

1.Финансов лизинг. 2.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства