МЕДЛИЙЗ АД

Бърз кредит от МЕДЛИЙЗ АД

Фирма за бърз кредит МЕДЛИЙЗ АД

всички небанкови финансови институции
МЕДЛИЙЗ АД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите МЕДЛИЙЗ АД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00378

204232311

БНБ-14684/31.01.2017

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1164 УЛ. КРУМ ПОПОВ 4, ЕТ. 3

МОМЧИЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ, ТЕЛ. 070020840

Дейности по ЗКИ

Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства