МАСТЕРЛИЙЗ ООД

Бърз кредит от МАСТЕРЛИЙЗ ООД

Фирма за бърз кредит МАСТЕРЛИЙЗ ООД

всички небанкови финансови институции
МАСТЕРЛИЙЗ ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите МАСТЕРЛИЙЗ ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00418

205483779

БНБ-61068/03.06.2019

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1142 БУЛ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ №19Б, ЕТ.7

ИВОНА БОГДАНОВА ПЕТРОВА, ТЕЛ. 0885610151

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг