МАСТЕР ФИНАНС АД

Бърз кредит от МАСТЕР ФИНАНС АД

Фирма за бърз кредит МАСТЕР ФИНАНС АД

всички небанкови финансови институции
МАСТЕР ФИНАНС АД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите МАСТЕР ФИНАНС АД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00225

201289474

РД22-0201/02.02.2011

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

ВАРНА 9002 УЛ.ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ №92, ЕТ.3, ОФ.3

БОРЯНА КОЛЕВА ГОСПОДИНОВА, ТЕЛ. 0887109043

Дейности по ЗКИ

Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства