МЪНИ ЛИЙЗ ЕАД

Бърз кредит от МЪНИ ЛИЙЗ ЕАД

Фирма за бърз кредит МЪНИ ЛИЙЗ ЕАД

всички небанкови финансови институции
МЪНИ ЛИЙЗ ЕАД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите МЪНИ ЛИЙЗ ЕАД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00150

131289899

РД22-0144/21.01.2010

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1756 УЛ. РАЧО ПЕТКОВ КАЗАНДЖИЯТА 4, ЕТ.6

БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ, ТЕЛ. 070016555

Дейности по ЗКИ

1.Финансов лизинг. 2.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства