МАКСО БЪЛГАРИЯ АД

Бърз кредит от МАКСО БЪЛГАРИЯ АД

Фирма за бърз кредит МАКСО БЪЛГАРИЯ АД

всички небанкови финансови институции
МАКСО БЪЛГАРИЯ АД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите МАКСО БЪЛГАРИЯ АД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00385

204611425

БНБ-124922/28.07.2017

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1463 БУЛ. ВИТОША 146А, ЕТ.4, БИЗНЕС ЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ

СОКОЛ РАДОСТИНОВ ЯНКОВ, ТЕЛ. 0700 20 501

Дейности по ЗКИ

1.Финансов лизинг. 2.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 3.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.)