М ЛИЗИНГ ЕАД

Бърз кредит от М ЛИЗИНГ ЕАД

Фирма за бърз кредит М ЛИЗИНГ ЕАД

всички небанкови финансови институции
М ЛИЗИНГ ЕАД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите М ЛИЗИНГ ЕАД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00114

131306380

РД22-2468/07.12.2009

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1407 РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ, КВ. ХЛАДИЛНИКА, БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ” № 53

КИРИЛ ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ, ТЕЛ. 02/937 58 29

Дейности по ЗКИ

1.Финансов лизинг. 2.други дейности