М К – ЛИЗИНГ ООД

Бърз кредит от М К – ЛИЗИНГ ООД

Фирма за бърз кредит М К – ЛИЗИНГ ООД

всички небанкови финансови институции
М К – ЛИЗИНГ ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите М К – ЛИЗИНГ ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00251

119661187

РД22-1320/28.06.2011

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СЛИВЕН 8800 БУЛ. “ХАДЖИ ДИМИТЪР”30, ЕТ.3, ОФИС 7

МЕТОДИЙ АНДРЕЕВ КУСЕВ, ТЕЛ. 044/622598

Дейности по ЗКИ

Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства