ЛОНГА ЕООД

Бърз кредит от ЛОНГА ЕООД

Фирма за бърз кредит ЛОНГА ЕООД

всички небанкови финансови институции
ЛОНГА ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ЛОНГА ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00454

204074572

БНБ-79626/22.07.2022

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

ВАРНА 9000 УЛ.”ЦАР ИВАН СТРАЦИМИР” 2А

БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ПАНТЕЛЕЕВ, ТЕЛ. 052602975

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.други дейности. 3.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 4.Издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от чл.2, ал.2, т.1 от ЗКИ. 5.Гаранционни сделки