ЛИЗИНГОВА КОМПАНИЯ ЕВРОЛИЙЗ ЕООД

Бърз кредит от ЛИЗИНГОВА КОМПАНИЯ ЕВРОЛИЙЗ ЕООД

Фирма за бърз кредит ЛИЗИНГОВА КОМПАНИЯ ЕВРОЛИЙЗ ЕООД

всички небанкови финансови институции
ЛИЗИНГОВА КОМПАНИЯ ЕВРОЛИЙЗ ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ЛИЗИНГОВА КОМПАНИЯ ЕВРОЛИЙЗ ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00078

127077876

РД22-2008/23.10.2009

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

ШУМЕН 9700 БУЛ.СИМЕОН ВЕЛИКИ 71

ТОДОРКА ДИМИТРОВА КРУМОВА, ТЕЛ. 0888589792

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг