ЛИЗИНГОВА КОМПАНИЯ АД

Бърз кредит от ЛИЗИНГОВА КОМПАНИЯ АД

Фирма за бърз кредит ЛИЗИНГОВА КОМПАНИЯ АД

всички небанкови финансови институции
ЛИЗИНГОВА КОМПАНИЯ АД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ЛИЗИНГОВА КОМПАНИЯ АД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00168

121126583

РД22-0323/15.02.2010

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1113 УЛ. ФРЕДЕРЕК ЖОЛИО КЮРИ №20, ЕТ.8

ПЕТЯ ВЕСЕЛИНОВА НЕДЕВА, ТЕЛ. 02/9630580

Дейности по ЗКИ

1.Финансов лизинг. 2.други дейности