ЛИЗИНГОВА КЪЩА СОФИЯ ЛИЗИНГ ЕАД

Бърз кредит от ЛИЗИНГОВА КЪЩА СОФИЯ ЛИЗИНГ ЕАД

Фирма за бърз кредит ЛИЗИНГОВА КЪЩА СОФИЯ ЛИЗИНГ ЕАД

всички небанкови финансови институции
ЛИЗИНГОВА КЪЩА СОФИЯ ЛИЗИНГ ЕАД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ЛИЗИНГОВА КЪЩА СОФИЯ ЛИЗИНГ ЕАД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00146

121218170

РД22-0112/18.01.2010

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1839 БУЛ БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ №459

ИЛИНА ЦВЕТАНОВА РИБНИШКА, ТЕЛ. 02 89 21 100

Дейности по ЗКИ

1.Финансов лизинг. 2.други дейности