ЛИЗИНГОВА КЪЩА – ПАЗАРДЖИК ООД

Бърз кредит от ЛИЗИНГОВА КЪЩА – ПАЗАРДЖИК ООД

Фирма за бърз кредит ЛИЗИНГОВА КЪЩА – ПАЗАРДЖИК ООД

всички небанкови финансови институции
ЛИЗИНГОВА КЪЩА – ПАЗАРДЖИК ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ЛИЗИНГОВА КЪЩА – ПАЗАРДЖИК ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00065

112588263

РД22-1930/16.10.2009

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

ПАЗАРДЖИК 4400 ЕСПЕРАНТО № 7

ДИМА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА, ТЕЛ. 0899951526

Дейности по ЗКИ

Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства