ЛИЗИНГ ФИНАНС ЕАД

Бърз кредит от ЛИЗИНГ ФИНАНС ЕАД

Фирма за бърз кредит ЛИЗИНГ ФИНАНС ЕАД

всички небанкови финансови институции
ЛИЗИНГ ФИНАНС ЕАД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ЛИЗИНГ ФИНАНС ЕАД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00181

131352367

РД22-0767/31.03.2010

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1407 БУЛ. “ЧЕРНИ ВРЪХ” № 53

МАЯ ГЕОРГИЕВА ВЛЪЧКОВА, ТЕЛ. 0898488912

Дейности по ЗКИ

1.други дейности. 2.Финансов лизинг. 3.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства