ЛЕВ КРЕДИТ ЕООД

Бърз кредит от ЛЕВ КРЕДИТ ЕООД

Фирма за бърз кредит ЛЕВ КРЕДИТ ЕООД

всички небанкови финансови институции
ЛЕВ КРЕДИТ ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ЛЕВ КРЕДИТ ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00421

205551187

БНБ-83325/26.07.2019

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

ШУМЕН 9700 ГР. ШУМЕН, ОБЛ. ШУМЕН, УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 5

НИКОЛИНА БОРИСОВА КЪНЕВА, ТЕЛ. 0893562135

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг. 3.Гаранционни сделки