ЛЕТО ИНВЕСТМЪНТ АД

Бърз кредит от ЛЕТО ИНВЕСТМЪНТ АД

Фирма за бърз кредит ЛЕТО ИНВЕСТМЪНТ АД

всички небанкови финансови институции
ЛЕТО ИНВЕСТМЪНТ АД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ЛЕТО ИНВЕСТМЪНТ АД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00406

204910769

БНБ-95735/10.09.2018

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1000 УЛ. ХАН АСПАРУХ № 56, ЕТ. ПАРТЕР

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДИКОВ, ТЕЛ. 0885197971

Дейности по ЗКИ

Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.)