ЛЕНДИВО ООД

Бърз кредит от ЛЕНДИВО ООД

Фирма за бърз кредит ЛЕНДИВО ООД

всички небанкови финансови институции
ЛЕНДИВО ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ЛЕНДИВО ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00455

203811241

БНБ-83169/02.08.2022

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

ШУМЕН 9700 ГР. ШУМЕН, ОБЩИНА ШУМЕН, ОБЛАСТ ШУМЕН, ПЛ. ОБОРИЩЕ № 13 Б

РУМЕН КРЪСТЕВ ЛЕВСКИ, ТЕЛ. 0885707662

Дейности по ЗКИ

1.Гаранционни сделки. 2.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 3.Финансов лизинг