КРЕДИТО ЕООД

Бърз кредит от КРЕДИТО ЕООД

Фирма за бърз кредит КРЕДИТО ЕООД

всички небанкови финансови институции
КРЕДИТО ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите КРЕДИТО ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00384

204554530

БНБ_124274/27.07.2017

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1407 Р-Н ЛОЗЕНЕЦ, БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ № 51Г, ОФИС 32

РОСЕН НЕДЯЛКОВ ТАКОВ, ТЕЛ. +359896889025

Дейности по ЗКИ

Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства