КРЕДИТНА КЪЩА КЕШ ООД

Бърз кредит от КРЕДИТНА КЪЩА КЕШ ООД

Фирма за бърз кредит КРЕДИТНА КЪЩА КЕШ ООД

всички небанкови финансови институции
КРЕДИТНА КЪЩА КЕШ ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите КРЕДИТНА КЪЩА КЕШ ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00480

207445866

БНБ-117542/17.10.2023

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

ШУМЕН 9700 УЛ . ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 101

МАЯ ИВАНОВА НИКОЛОВА, ТЕЛ. 0887246099

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Придобиване на участия в кредитна или в друга финансова институция. 3.Финансов лизинг