КРЕДИТНА АГЕНЦИЯ БЪЛГАРИЯ ООД

Бърз кредит от КРЕДИТНА АГЕНЦИЯ БЪЛГАРИЯ ООД

Фирма за бърз кредит КРЕДИТНА АГЕНЦИЯ БЪЛГАРИЯ ООД

всички небанкови финансови институции
КРЕДИТНА АГЕНЦИЯ БЪЛГАРИЯ ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите КРЕДИТНА АГЕНЦИЯ БЪЛГАРИЯ ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00307

202328446

РД22-0812/22.04.2013

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

ПЛОВДИВ 4000 РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН, БУЛ. “КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА” № 6Б, ЕТ. 4, ОФИС 11

АНТОАНЕТА ЗЛАТКОВА ФИЛИЗОВА, ТЕЛ. 0898396174

Дейности по ЗКИ

Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства