КРЕДИТЕКС ЕООД

Бърз кредит от КРЕДИТЕКС ЕООД

Фирма за бърз кредит КРЕДИТЕКС ЕООД

всички небанкови финансови институции
КРЕДИТЕКС ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите КРЕДИТЕКС ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00188

131216673

РД22-1097/04.05.2010

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1612 УЛ. “АМИ БУЕ” № 84-86, ЕТ. 8 И 9, ОФИС 9

ЕМИЛИЯ АСПАРУХОВА ЛЮБЕНОВА, ТЕЛ. 02 810 99 90

Дейности по ЗКИ

Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства