КРЕДИТБОКС ООД

Бърз кредит от КРЕДИТБОКС ООД

Фирма за бърз кредит КРЕДИТБОКС ООД

всички небанкови финансови институции
КРЕДИТБОКС ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите КРЕДИТБОКС ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00445

206678383

БНБ-121883/16.11.2021

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1408 БУЛ.ВИТОША 133

СОНЯ ИВАНОВА ХИНОВА, ТЕЛ. 0888878191

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг