КРЕДИТ ТРЪСТ АД

Бърз кредит от КРЕДИТ ТРЪСТ АД

Фирма за бърз кредит КРЕДИТ ТРЪСТ АД

всички небанкови финансови институции
КРЕДИТ ТРЪСТ АД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите КРЕДИТ ТРЪСТ АД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00479

207535541

БНБ-114599/11.10.2023

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1407 УЛ. ВИСКЯР ПЛАНИНА 19, ЕТАЖ 2

ВИКТОРИЯ СЛАВОВА ХАДЖИЕВА, ТЕЛ. 024942121

Дейности по ЗКИ

Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства