КРЕДИТ ТАЙМ ЕООД

Бърз кредит от КРЕДИТ ТАЙМ ЕООД

Фирма за бърз кредит КРЕДИТ ТАЙМ ЕООД

всички небанкови финансови институции
КРЕДИТ ТАЙМ ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите КРЕДИТ ТАЙМ ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00355

203615520

БНБ-89307/06.10.2015

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1729 Ж.К. “МЛАДОСТ -1А”, УЛ. АННА АХМАТОВА № 9

АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ, ГАЛИНА СТАНЧЕВА ПЛОЧЕВА, ТЕЛ. 0876272727, 0887529666

Дейности по ЗКИ

Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства