КРЕДИТ ПЛЮС ООД

Бърз кредит от КРЕДИТ ПЛЮС ООД

Фирма за бърз кредит КРЕДИТ ПЛЮС ООД

всички небанкови финансови институции
КРЕДИТ ПЛЮС ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите КРЕДИТ ПЛЮС ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00315

202475916

РД22-1408/21.06.2013

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1404 РАЙОН “ТРИАДИЦА”, БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ №100, БЛ.22, ВХ.Б, ЕТ.7, АП.12

СТЕФАН АНГЕЛОВ АСЕНОВ, ТЕЛ. 0888379891

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг. 3.Придобиване на участия в кредитна или в друга финансова институция