КРЕДИТ ПАРТНЕРС АД

Бърз кредит от КРЕДИТ ПАРТНЕРС АД

Фирма за бърз кредит КРЕДИТ ПАРТНЕРС АД

всички небанкови финансови институции
КРЕДИТ ПАРТНЕРС АД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите КРЕДИТ ПАРТНЕРС АД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00470

207131214

БНБ-16296/07.02.2023

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1202 УЛ. ИНДУСТРИАЛНА 11, ЕТ. 9

ЛЮБЕН ЦЕНОМИРОВ РАДИЛОВ, ТЕЛ. 0884273960

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг