КРЕДИТ КОМЕРС АД

Бърз кредит от КРЕДИТ КОМЕРС АД

Фирма за бърз кредит КРЕДИТ КОМЕРС АД

всички небанкови финансови институции
КРЕДИТ КОМЕРС АД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите КРЕДИТ КОМЕРС АД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00314

202516626

РД22-1256/06.06.2013

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1715 МЛАДОСТ 4, БУЛ. АЛ. МАЛИНОВ БЛ.87, ЕТ.6, ОФИС 17

КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА, ТЕЛ. 029676266

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг