КРЕДИТ ИНС АД

Бърз кредит от КРЕДИТ ИНС АД

Фирма за бърз кредит КРЕДИТ ИНС АД

всички небанкови финансови институции
КРЕДИТ ИНС АД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите КРЕДИТ ИНС АД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00428

205997727

БНБ-23940/21.02.2020

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1618 БУЛ. ЦАР БОРИС III 85, ЕТ. МЕЦАНИН

МАРИО ГЕОРГИЕВ АЛЕКСИЕВ, ТЕЛ. 070020121

Дейности по ЗКИ

Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства