КРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТС БГ ЕАД

Бърз кредит от КРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТС БГ ЕАД

Фирма за бърз кредит КРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТС БГ ЕАД

всички небанкови финансови институции
КРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТС БГ ЕАД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите КРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТС БГ ЕАД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00390

202423225

БНБ-173754/20.11.2017

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1336 БУЛ. “ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” 21, БИЗНЕС ЦЕНТЪР “ЛЮЛИН – 6”, ЕТ. 2

ЗОРНИЦА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА, ТЕЛ. 0035924145996

Дейности по ЗКИ

1.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 2.други дейности