КРЕДИТ ГАРАНТ БГ ООД

Бърз кредит от КРЕДИТ ГАРАНТ БГ ООД

Фирма за бърз кредит КРЕДИТ ГАРАНТ БГ ООД

всички небанкови финансови институции
КРЕДИТ ГАРАНТ БГ ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите КРЕДИТ ГАРАНТ БГ ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00343

203107568

БНБ-54954/09.06.2015

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1756 УЛ. „ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ” № 3 (ЛИТЕКС ТАУЪР), ЕТ. 11

КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ, ТЕЛ. 02/4484865

Дейности по ЗКИ

1.Гаранционни сделки. 2.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства