КРЕДИТ ГАРАНЦИЯ ЕООД

Бърз кредит от КРЕДИТ ГАРАНЦИЯ ЕООД

Фирма за бърз кредит КРЕДИТ ГАРАНЦИЯ ЕООД

всички небанкови финансови институции
КРЕДИТ ГАРАНЦИЯ ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите КРЕДИТ ГАРАНЦИЯ ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00319

201281666

РД22-1787/09.08.2013

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1111 Р-Н СЛАТИНА, УЛ. МАНАСТИРСКА № 41, ВХ.Б, ЕТ.1, АП.2

РАДОСТИНА КРАСИМИРОВА ДОНЧЕВА, ТЕЛ. 024218283

Дейности по ЗКИ

Гаранционни сделки