КРЕДИТ АСИСТ ЕООД

Бърз кредит от КРЕДИТ АСИСТ ЕООД

Фирма за бърз кредит КРЕДИТ АСИСТ ЕООД

всички небанкови финансови институции
КРЕДИТ АСИСТ ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите КРЕДИТ АСИСТ ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00393

204673398

БНБ-07402/18.01.2018

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1202 УЛ. КЛОКОТНИЦА № 2А, ЕТ. 5, ОФИС 19

ИВАН СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ, ТЕЛ. 0878770707

Дейности по ЗКИ

1.Финансов лизинг. 2.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства