КРЕДИСИМО ЕАД

Бърз кредит от КРЕДИСИМО ЕАД

Фирма за бърз кредит КРЕДИСИМО ЕАД

всички небанкови финансови институции
КРЕДИСИМО ЕАД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите КРЕДИСИМО ЕАД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00050

175330437

РД22-1846/02.10.2009

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1463 БУЛ. ВИТОША 146А, ЕТ.4, БИЗНЕС ЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ

СОКОЛ РАДОСТИНОВ ЯНКОВ, ТЕЛ. 0700 12 012

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Придобиване на участия в кредитна или в друга финансова институция