КРЕДИРЕКТ ЕООД

Бърз кредит от КРЕДИРЕКТ ЕООД

Фирма за бърз кредит КРЕДИРЕКТ ЕООД

всички небанкови финансови институции
КРЕДИРЕКТ ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите КРЕДИРЕКТ ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00459

207024290

БНБ-101025/28.09.2022

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1784 Р-Н МЛАДОСТ, БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ № 115 Е, ЕТАЖ 5

НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ, ТЕЛ. 0887775525

Дейности по ЗКИ

Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства