КРЕДИМОЛ ООД

Бърз кредит от КРЕДИМОЛ ООД

Фирма за бърз кредит КРЕДИМОЛ ООД

всички небанкови финансови институции
КРЕДИМОЛ ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите КРЕДИМОЛ ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00352

202296750

БНБ-87354/30.09.2015

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

ЛЕТНИЦА 5570 УЛ. ЦАР КАЛОЯН 7

МАГДАЛЕНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА, ТЕЛ. 890595965

Дейности по ЗКИ

Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства