КРЕДИХЕЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД

Бърз кредит от КРЕДИХЕЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД

Фирма за бърз кредит КРЕДИХЕЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД

всички небанкови финансови институции
КРЕДИХЕЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите КРЕДИХЕЛП БЪЛГАРИЯ ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00481

207262270

БНБ-118751/19.10.2023

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1756 РАЙОН ВИТОША, УЛ. РАЧО ПЕТКОВ КАЗАНДЖИЯТА № 4, ЕТ. 5

ЗДРАВКО ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ, ТЕЛ. 0884544998

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Гаранционни сделки. 3.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 4.други дейности