КРЕДЕКС ООД

Бърз кредит от КРЕДЕКС ООД

Фирма за бърз кредит КРЕДЕКС ООД

всички небанкови финансови институции
КРЕДЕКС ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите КРЕДЕКС ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00430

205849529

БНБ-82465/17.09.2020

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1164 Ж.К. ЛОЗЕНЕЦ, МИТРОПОЛИТ КИРИЛ ВИДИНСКИ NO 2, АП.3

ИВАЙЛО ТОДОРОВ МИТЕВ, ТЕЛ. +359877727122

Дейности по ЗКИ

Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства