КОРЕКТ КРЕДИТ ГРУП БГ ЕООД

Бърз кредит от КОРЕКТ КРЕДИТ ГРУП БГ ЕООД

Фирма за бърз кредит КОРЕКТ КРЕДИТ ГРУП БГ ЕООД

всички небанкови финансови институции
КОРЕКТ КРЕДИТ ГРУП БГ ЕООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите КОРЕКТ КРЕДИТ ГРУП БГ ЕООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00337

203304715

БНБ-27228/18.03.2015

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

ЯМБОЛ 8600 УЛ. ТЪРГОВСКА №164

ИВАНКА БЕЛЧЕВА АЛЕКСАНДРОВА, ТЕЛ. 0878204284

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг